Rondom de diensten

Op deze pagina presenteren wij u commissies en werkgroepen, die helpen met de organisatie van onze kerkdiensten. Dit kan gaan om één aspect, zoals bloemen van de beamer, maar ook om de organisatie van speciale diensten.

- Beamer en beeldregie
- Bijzondere diensten

- Bloemencommissie
- Commissie Vorming Erediensten (CVE)
- Kerkomroep
- Koffiecommissie
- Kosters
- Orgelcommissie en organisten
- Paaskaars
- Praiseband "Together"