Op deze pagina vindt u informatie over doopdiensten, avondmaalsvieringen, belijdenisdiensten, huwelijksbevestigingen en uitvaarten.
Dopen

'… en dus is het tijd om te vieren dat God die je kent van je houdt.'

Als er een kindje wordt gedoopt, zingen we vaak bovenstaand lied. Dopen is een feest dat in de kerk wordt gevierd, omdat God van mensen houdt. Wat komt erbij kijken wanneer je je kind wilt laten dopen? Als je een geboortekaartje naar je wijkpredikant stuurt, komt de dominee op kraamvisite. Dan zal ook het dopen ter sprake komen. De doopouders kiezen een datum. Er wordt dan een avond gepland waarop de dienst wordt voorbereid met de doopouders. We willen graag dat in ieder geval een van de ouders belijdend lid is van de kerk of dat wil worden. Ook is het in onze kerk gebruikelijk dat je als ouders meedoet aan de gespreksavonden met als thema 'Geloof er in'.

 

Voor meer info klik hier. 

 

 


Natuurlijk is het ook mogelijk om als volwassene gedoopt te worden. Wie dat wenst, kan het beste contact opnemen met de wijkpredikant.

Avondmaal

Vijf keer per jaar wordt het avondmaal gevierd: vier keer op een zondag verspreid door het jaar en een keer met een lopende viering in de dienst van Witte Donderdag, dat is de donderdag voorafgaand aan Pasen. Bij de zondagse vieringen worden brood en wijn/druivensap aan elkaar doorgegeven in de banken. Aan het avondmaal kunnen belijdende leden, maar ook doopleden deelnemen. In de morgendienst is de viering in de hele kerkzaal met uitzondering van de galerij. Bij de avonddienst vindt de viering plaats in enkele banken voor in de kerk die daarvoor speciaal zijn aangegeven met bordjes. Bij het avondmaal gaan twee bekers rond: de eerste, grotere beker bevat wijn, in de tweede, kleinere beker zit druivensap.

Op de vier zondagen waarop avondmaal in de kerk wordt gevierd, is er 's middags een avondmaalsviering in Nieuw Avondrust. Daarbij zijn ook niet-bewoners van Nieuw Avondrust hartelijk welkom.

Voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid thuis avondmaal te vieren. Hier kan uw wijkouderling u meer over vertellen. De mailadressen van de wijkouderlingen vindt u onder het tabblad 'kerkenraad'.

Avondmaal
Foto: Wim Noorlander

Belijdenis doen

Ieder jaar wordt er een belijdenisgesprekskring gehouden. Een keer per veertien dagen komt de groep op maandagavond in een van de zalen achter de kerk bij elkaar. We starten na de herfstvakantie. Aan het einde van het seizoen is er de mogelijkheid om met Pinksteren belijdenis te doen, maar dit hoeft niet!

Voor meer info klik hier.

Trouwen in de kerk

Het aanstaand bruidspaar neemt minstens drie maanden voor de trouwdatum contact op met de predikant en het kerkelijk bureau. Met de dominee wordt de dienst voorbereid. Het kerkelijk bureau zal per mail een brief sturen met informatie over de praktische gang van zaken. Tijdens de trouwdienst wordt in de regel gecollecteerd voor de kerk.

kerkelijkbureau@gk-voorthuizen.nl

Uitvaart

Bij een overlijden neemt de familie zelf of via de uitvaartleider contact op met de predikant. De dienst kan gehouden worden in het kerkgebouw, in de aula bij begraafplaats Diepenbosch of op een andere locatie. De dienst kan vanuit ons kerkgebouw of vanuit de aula bij Diepenbosch via kerkomroep.nl worden uitgezonden, maar de familie kan er ook voor kiezen dit niet te doen.

Aan een uitvaart zijn voor leden van de kerk geen kosten verbonden. Er wordt ook niet gecollecteerd in een dergelijke dienst.

interieur kerkgebouw