Commissie Vormgeving Erediensten

De C.V.E. houdt zich bezig met de vormgeving, dus de inhoud van de erediensten.
Het algemene emailadres van deze commissie is: cve@gk-voorthuizen.nl

De leden zijn:

Naam
Bert van Veen
Carla Bakker
Henry Bouw
Nico Rodenburg
Annekoos Beitler
Marlijn Messelink
Ada van den Brink