De Paaskaars:
 

Een kruis met daarop het Onze Vader.

Daarnaast het voorhangsel dat scheurde tijdens het sterven van Jezus.

Mensen onderweg naar het kruis, groot en klein.

De ėėn met een hart vol liefde, de ander met een rugzakje vol pijn en ongemak .

Allen zoeken troost bij het kruis, bij de Heere Jezus, die ons het gebed het Onze Vader gaf.

De mensen worden gesteund door Jezus om liefde te delen met mensen in nood, dichtbij of ver weg.