Interne vertrouwenspersonen

Heeft u te maken gehad met ongewenst grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk, of heeft u vermoedens daarvan, dan kunt u terecht bij een van onze interne vertrouwenspersonen. Zij zijn er voor de eerste opvang en begeleiding, maar kennen ook de bureaucratische route om met uw melding om te gaan. Natuurlijk heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht. Onze vertrouwenspersonen hebben een training gevolgd.

De interne vertrouwenspersonen zijn Gerrit Westerlaken en sinds 1 januari 2022 Marjon Bosch . Beiden zijn te bereiken via mail: vertrouwenspersoon@gk-voorthuizen.nl . Geef in uw mail aan met welke vertrouwenspersoon u contact wilt hebben, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Externe vertrouwenspersonen

Het kan ook voorkomen dat slachtoffers binnen de kerkelijke gemeente niemand meer kunnen of willen vertrouwen, en daarom geen contact op willen nemen met de interne vertrouwenspersonen. Daarvoor is er het SMPR – interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties. Het SMPR heeft vertrouwenspersonen met wie je veilig en helemaal anoniem over je problemen spreken.

Ga naar www.smpr.nl voor meer informatie over neem contact op met het meldpunt SMPR via 030-3038590.

Omgangsregels binnen de Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Als de kerk een gemeenschap wil zijn waar jongeren en ouderen zich thuis voelen, dan zal de kerk voor hen veilig en betrouwbaar zijn. Daarom vinden wij over de manier van omgaan met belangrijke afspraken. Wij vinden in onze kerkelijke gemeente alle vormen van macht zoals pesten,smisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen van opmerkingen, of het mogelijk aanzetten, ontoelaatbaar. Daarom vragen wij al onze leden om omgangsregels na te leven:

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
Ik val de ander niet lastig.
Ik berokken de ander geen schade.
Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
Ik negeer de ander niet.
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet. 
Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen opmerkingen over iemands persoonlijk leven van uiterlijk.
Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar om te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
Wanneer ik gebruik maak van sociale media gelden deze regels ook.
Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

- Beleidsplan Veilige Gemeente
- Veilig-samenleven-gedragscode
- Taken en profiel van de vertrouwenspersonen