Wij in de wereld

Wij leven als leden van de kerk niet op een eiland. Wij willen ook iets betekenen voor mensen buiten onze gemeente. Wij hebben een relatie met speciale doelgroepen. Een aantal commissies organiseren de activiteiten die daarmee te maken hebben.

- Evangelisatie
- Kerk en Israël
- Nederlands Bijbelgenootschap
- Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
- Arjen en Alize van der Wolf - Mercy Ships