Evangelisatiecommissie

Onze missionaire opdracht:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Matteus 28: 19, 20).

Wij geloven dat:

God de wereld zo lief had dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3: 16).
Dit is een verrijking en zingeving voor ons leven en grond voor ons bestaan.

Daarom gunnen wij iedereen:

Om de Heer onze God lief te hebben met heel hun hart en met heel hun ziel en met heel hun verstand (Matteus 22: 37).

En willen wij Christus voor leven door:

Onze naaste lief te hebben als onszelf. (Matteus 22: 39).
De kerk is voor ons het huis van God waar we samen met anderen in gemeenschap ons geloof kunnen belijden, verdiepen en beleven.

Daarom willen wij dat ook onze kerk levend blijft en groeit.

Wij willen dit doen door middel van: 

Samenstelling van de evangelisatiecommissie:

Naam

Functie

E-mail

Jorien Batterink

lid

  jorienbatterink(at)gmail.com

Emma Hendriksen 

secretaris

emmahendriksen(at)upcmail.nl

Gejonne van de Kraats

lid

  gejonne(at)hotmail.com

Erwin Kruitbosch

penningmeester erwinkruitbosch1(at)hotmail.com

Yvette van der Geest

lid

vandergeest.remco(at)gmail.com