Commissie Kerk en Israël

De commissie Kerk en Israël organiseert de Israëlzondag in oktober en woont twee maal per seizoen een classicale vergadering bij. De commissie houdt zich bezig met de verhouding tussen jodendom en de kerken in heden, verleden en toekomst.

De leden zijn:

Het algemene mailadres van deze commissie is: kerkenisrael@gk-voorthuizen.nl

Naam

Functie

Contact

Jan Hardon

voorzitter

janengerryhardon@gmail.com

Henny Broek-de Jonge

secretaris

hennybroek@upcmail.nl

Jitske Wijnveen

lid