Missionaire werkgroep

Onze missionaire opdracht:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Matteus 28: 19, 20).

Wij geloven dat:

God de wereld zo lief had dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3: 16).
Dit is een verrijking en zingeving voor ons leven en grond voor ons bestaan.

Daarom gunnen wij iedereen:

Om de Heer onze God lief te hebben met heel hun hart en met heel hun ziel en met heel hun verstand (Matteus 22: 37).

En willen wij Christus voor leven door:

Onze naaste lief te hebben als onszelf. (Matteus 22: 39).
De kerk is voor ons het huis van God waar we samen met anderen in gemeenschap ons geloof kunnen belijden, verdiepen en beleven.

Daarom willen wij dat ook onze kerk levend blijft en groeit.

Wij willen dit doen door:

Samenstelling Evangelisatiecommissie:
 Naam  Functie  Telefoon Aftredend
 Bea Hendriksen  Voorzitter  476621 2023
 Inge Kruitbosch  Penningmeester  06-38640843 2024
 Gejonne van de Kamp  Secretaris  06-30305355 2022
 Yvette van der Geest  Lid  430799 2023
 Alette Coes  Lid  474270 2024

Ons algemene e-mailadres is:  missionairewerkgroep@gk-voorthuizen.nl