ZWO

ZWO staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Visie

Geïnspireerd door Gods woord de gemeente bewustmaken van je verantwoordelijkheid als christen voor missionair en diaconaal werk.

Doel

Proberen de visie levend te houden voor onze eigen gemeenteleden en de mensen zo betrekken bij het werk van ZWO. We willen heel praktisch uitvoering geven aan de opdracht om als gemeente van Voorthuizen oog te hebben voor onze naaste en speciaal voor onze verre naaste waar ook ter wereld. De ZWO zal de ontvangen zendingsbijdrage en overige donaties zorgvuldig beheren en ter beschikking stellen aan organisaties, projecten die zich bezighouden met zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

Organisatie binnen de ZWO

Momenteel bestaat de ZWO-commissie uit 7 leden: 

U kunt ons direct bereiken via het e-mailadres van de ZWO: zwo(at)gk-voorthuizen.nl

Naam

Functie

Fred Bakema

voorzitter

Jeannette Vlijm-Jansen

secretaris

Gert-Jan van Nes

penningmeester

Peter van de Steeg

werelddiaken

Lisette Bakker

zending

Jaap van de Bovenkamp

contactpersoon Hongarije

Jan Kruitbosch

contactpersoon Roemenie

Zending

Uitgangspunt is om kerken in de wereld te helpen om het evangelie van Jezus Christus door te geven. We laten ons o.a. inspireren door het werk van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl). Kerk in Actie maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van kerken, organisaties en mensen. Zij vragen ons om meeleven, gebed en financiële steun. Als Kerk in Actie zendingsprojecten steunt, werkt zij nauw samen met plaatselijke kerken en organisaties. Deze partners van Kerk in Actie kennen de lokale situatie van binnen uit en zijn daarom het beste in staat om de hulp op de juiste plek terecht te laten komen. Twee keer per jaar houden wij een zendingscollecte die bestemd is voor één van de projecten van Kerk in Actie.

Werelddiaconaat

Uitgangspunt is om kerken, organisaties en instellingen elders in de wereld te helpen bij het bestrijden van armoede, honger en gebrek op velerlei terrein. Wanneer er ergens in de wereld acute hulp nodig is, zal de ZWO, in samenwerking met Kerk in Actie of andere hulporganisaties, hiervoor gelden ter beschikking stellen. De werelddiakenen maken deel uit van de ZWO-commissie. Zij onderhouden het contact tussen ZWO en de diaconie. Er zijn per jaar twee zondagen van het werelddiaconaat (in februari en oktober); ook dan zal er gecollecteerd worden voor een project van Kerk in Actie.

Ontwikkelingssamenwerking

Uitgangspunt is om kerken, organisatie en instellingen in ontwikkelingslanden te ondersteunen die in slechtere levensomstandigheden verkeren. In Hongarije ondersteunen we al vele decennia lang de grote classis Dég, waaronder ook een tehuis (Dunaalmás) voor verstandelijk beperkte mensen. Het gaat hier naast geestelijke hulp ook om materiële hulp. Er vindt  jaarlijks een transport plaats van kleding en andere benodigdheden. 

De afgelopen jaren zijn wij bij de kledinginzameling op steeds meer onderdelen gaan samenwerken met de Hervormde Gemeente Voorthuizen. Zo werden bij de kledingopslag en het transport naar Oost-Europa de handen al ineen geslagen. Dit roept natuurlijk de vraag op, waarom je de samenwerking niet naar andere onderdelen zou kunnen uitbreiden. Dat is nu precies, wat we gaan doen. Vanaf heden zullen onze werkzaamheden bij de kledinginzameling volledig worden geïntegreerd met die van de Hervormde Gemeente Voorthuizen. 

Even de organisatorische punten bij de kledinginzameling op een rijtje:

 

Vakantie-Bijbelweek in Livezeni – Roemenië

Kinderkamp in Hongarije

Kledingtransport Hongarije

Een kerstgroet vanuit Livezeni

Kinderkamp in Hongarije 2017

Kledingtransport Hongarije 2017

 

In Roemenië hebben we als kerk van Voorthuizen een zustergemeente in Livezeni (sinds 1989). Er zijn vanuit onze gemeente contacten met Ds. Márton. Ieder jaar in augustus vindt er een vakantiebijbelweek plaats in de, mede door ons gebouwde ontmoetingsruimte van de kerk. Vanuit onze gemeente wordt er regelmatig ter plaatse geholpen met de organisatie; indien nodig wordt hiervoor ook financiële hulp gegeven. 

Fondswerving