Meer resultaten weergeven…

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gesprekskringen

HomeKringen

Wees welkom, sluit aan

Er zijn diverse gesprekskringen in onze gemeente. Als je belangstelling hebt of vragen, neem dan contact op met ons kerkcontactpersoon, dan brengt hij of zij je verder in contact.

Ga direct naar:

Welkom!

Verschillende gesprekskringen

Gesprekskring +/- 30-40 jaar
Eigen onderwerpen  
Eens in drie weken, afwisselend op maandag-, dinsdag- of woensdagavond

Gesprekskring +/- 30-45 jaar
6/7 keer op wisselende avonden

Gesprekskring vanaf +/- 40 jaar
Eigen onderwerpen  
6/7 keer op wisselende avonden

Kring tegendraads geloven, seniorenkring
Eigen onderwerpen
6/7 keer op donderdagmiddag

Gesprekskring vanaf +/- 40 jaar
Eigen onderwerpen
6/7 keer op zondagavond na 20.15 uur

Interkerkelijke leeskring

Gemeenteleden van onze kerk lezen samen met leden van de Hervormde Kerk in ons dorp. Een paar keer per jaar komen we bij elkaar om het boek te bespreken. We lezen de komende tijd het boek Oproep tot omkeer van ds. Wim Dekker. De avonden worden geleid door ds. Leo Smelt.

De data in 2023:
28 september
16 november 

De data in 2024:  
1 februari
29 februari
11 april met ds W. Dekker, auteur van het boek (slotavond)

Lees je met ons mee? Van harte welkom voor de besprekingen op bovenstaande data. We komen bij elkaar in Bethabara, Van den Berglaan 79. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee,, start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.30 uur af.

Meer informatie of opgeven? Neem contact op met Janny van Steeg.

Gebedskring Samen bidden voor…

Iedere 3e dinsdag van de maand komen we om 18.45 uur bij elkaar in één van de zalen achterin de kerk. We kunnen hier in alle rust en openheid samen danken en bidden tot God en onder de aandacht brengen wat ons bezighoudt.

We beginnen meestal met een lied en een stukje uit de bijbel, met een korte uitleg. Tussendoor zingen we ook. We bidden niet alleen voor de gemeente, alle leden en betrokkenen, maar ook voor het nood in de wereld om ons heen. We hebben een aantal onderwerpen, die we verdelen. Daarna is er de mogelijkheid om te bidden voor datgene wat op het hart ligt en een stil gebed. We sluiten af met het gezamenlijk Onze Vader. Er hoeft niet hardop gebeden worden, meeluisterend bidden is ook van belang. 

In de bijbel kunnen we lezen dat bidden en communiceren met God heel belangrijk is en dat dit zelfs van ons wordt gevraagd.

Een aantal bekende verzen waarin u dit kunt lezen zijn:

  •          Jacobus 5: 16
  •          Johannes 15: 7
  •          Mattheus 7: 7,8
  •          1 Johannes 1: 9
  •          Efeziërs 3: 20
  •          Filippenzen 4: 6

Gebed is de ademhaling van de ziel en de motor van de gemeente.

Wil je graag meebidden en -danken, dan ben je altijd van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Na afloop is er koffie of thee. Wil je meer informatie, mail dan met Gerrie van de Veen.

Elke 3e dinsdagavond van de maand – 18:45 – 19:45

Belijdenisgesprekskring

We starten elk najaar opnieuw een gespreksgroep van jonge mensen die het gewoon mooi vinden om eens in de twee weken met elkaar en de predikanten over God, het geloof, de kerk en het leven als christen te praten. We merken elk jaar weer hoe zo’n groep een plezierige plek van vriendschap en openheid kan zijn. We noemen deze kring ook wel belijdenisgespreksgroep, omdat je aan het einde met Pinksteren, zo rond mei-juni belijdenis kunt doen, dit kan, het is geen voorwaarde om mee te doen. Want daarover spreken we ook: hoe sta je als christen in de wereld en zou je ook zelf ‘ja’ willen zeggen op de vraag naar je geloof?

Als dit jou aanspreekt, dan is hier je kans: Meld je aan en doe mee.

We komen eens in de twee weken bij elkaar. We houden het normaal gesproken op maandagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur.

Open morgens voor vrouwen

Deze interkerkelijk Bijbelstudiegroep komt om de week op dinsdagmorgen bij elkaar in de ontmoetingsruimte van onze kerk voor studie, bemoediging en gebed. Inloop en koffie en thee om 9.10 uur,  start om 09:30 uur.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Hetty van de Kraats-van der Zee of Ageeth Ruitenbeek-van Dijk.

 

Geloof en opvoeding

Weet je nog dat je je kind(eren) liet dopen? En hoe je samen ideeën had over hoe je je kind(eren) zou gaan opvoeden? Je bent misschien nog maar net begonnen aan je taak als ouder of inmiddels al wat meer ervaren. Waarschijnlijk ben je er ook al achter dat je opvoeden niet alleen doet. Er staan mensen om je heen om je ermee te helpen. Denk maar aan oma, opa, de juf of kindernevendienst. Ook de kerk wil jou als ouder graag helpen hiermee.

We bieden je als ouders het volgende aan:

  • Gesprekken met een predikant en andere ouders, rondom de doop van jullie kind.
  • Oppas tijdens de ochtenddiensten in onze kerk. Voor kinderen vanaf 2,5 jaar is er een peuterdienst tijdens de oppas. De kinderen kunnen lekker spelen en er is tijd om met elkaar te luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, liedjes te zingen en een kleurplaat te kleuren die bij het Bijbelverhaal past.
  • Thema-avonden voor ouders van kinderen in de leeftijd van 1 t/m 4 jaar. Deze avonden gaan onder andere over keuze van een geschikte (kinder)Bijbel in jullie gezin en samen bidden.
  • Thema-avonden voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor deze thema-avonden nodigen we een spreker uit en kiezen we een onderwerp dat aansluit bij de (geloofs-)opvoeding.

Informatie over deze activiteiten maken we bekend via de communicatiemiddelen van onze kerk en nieuwsbrieven van de christelijke basisscholen in Voorthuizen. We hopen dat we jou kunnen en mogen helpen met het opvoeden van jullie kinderen en het doorgeven van het geloof. Wij geloven er in! Wil je meer informatie? Neem dan contact op en vraag naar Martine Elbertsen, Petra Hoogeveen of  Anita van Malestijn.

Direct naar