Meer resultaten weergeven…

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Geven

HomeGeven

Geven

Je kan het werk van onze kerk steunen op meerdere manieren.

Geef direct via Donkey Mobile

Geef eenvoudig aan de ‘digitale collecte’ via iDeal met Donkey Mobile. 

Overmaken

Rekeningnummer algemeen: NL61RABO0373742479
Rekeningnummer ZWO: NL80RABO0366360922 (ten name van Diaconie onder vermelding van ZWO)
Rekeningnummer diaconie: NL10RABO0366360922

GK Voorthuizen app

De Geven-knop in onze app werkt makkelijk en je ziet de collectes van de betreffende zondag er allemaal in staan.

Vrijwillige bijdrage

Als je lid bent van onze kerk, vragen we je een jaarlijkse bijdrage te doen. Zie het als een soort contributie. Hiermee kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we missionair kunnen zijn, onze activiteiten kunnen blijven organiseren en zo ons geloof voor Jezus Christus kunnen blijven uitdragen. Hoewel dit niet verplicht is, krijg je hiervoor één keer per jaar een verzoek van ons. Het bedrag en eventuele termijnen bepaal je zelf.
De VVB kan ook eenvoudig via de Geven-knop in de kerk-app betaal worden.

Giften-regeling Inkomstenbelasting

Giften aan kerken en andere erkende liefdadigheidsinstellingen kunnen als aftrekpost worden opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting.
Hierdoor betaal je mogelijk minder belasting, afhankelijk van het inkomen. Voor giften geldt een drempel van 1% van het verzamelkomen. Ook geldt er een maximum van 10% van het verzamelinkomen.
Van de grens en/of het maximum heb je geen last als gebruik wordt gemaakt van een schriftelijk vastgelegde periodieke gift. Als je in een overeenkomst vastlegt, dat je de kerk minimaal vijf jaar een vaste financiële bijdrage wilt geven, dan kun je elke euro die je aan de kerk geeft volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van jouw gift is daarbij niet van belang.

Voorwaarden periodieke schenking
Aan een periodieke schenking zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1. Je verbindt je om tenminste 5 jaar lang jaarlijks een bepaald bedrag aan de kerk te schenken.
2. De schenking moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Voorbeeldformulier
Wil je een schriftelijke overeenkomst voor een periodieke gift aan de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen opmaken? Klik hier voor een voorbeeldformulier (opgesteld door de Protestantse Kerk Nederland) om de overeenkomst vast te leggen. Als je dit formulier gebruikt weet je zeker dat jouw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Mocht je vragen hebben of een overeenkomst voor een periodieke gift laten ondertekenen, neem dan contact op met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Collectebonnen

Je kunt collectebonnen kopen. Je betaalt het bedrag voor de bonnen in één keer en kunt vervolgens de bonnen in de collectezakken doen. De bonnen zijn te koop bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Ze zijn, na telefonisch contact via 06-29234230 of 0342-473421, af te halen op Rembrandtstraat 77 te Voorthuizen. Je kunt de boekjes betalen via bankrekeningnummer: NL10RABO0366332015. De boekjes kosten € 60,- per stuk.

ANBI

Onze kerk heeft een ANBI status. Ook de Diaconie en de Stichting Boeldag hebben een ANBI status.

Nalatenschap

Het is mogelijk de kerk op te nemen in je testament. Dit kan op 2 manieren, namelijk met een legaat of met een erfstelling.

  • Legaat: Een legaat is een vaststaand bedrag, of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. De grootte of aard is in het testament beschreven en voor zover van toepassing, waarvoor het is bestemd.
  • Erfstelling: Het is mogelijk de kerkelijke gemeente als erfgenaam (voor een deel) van de erfenis te benoemen. Een erfgenaam is een persoon of organisatie (bijvoorbeeld de kerk) die de rechten en de  plichten van de overledene overneemt. Als je de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam benoemt in je testament, dan wordt de gemeente, samen met eventueel andere erfgenamen,  verantwoordelijk voor het nalatenschap. Je kunt in het testament aangeven, hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Kerken zijn door de Belastingdienst vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit betekent dat het volledige totale nagelaten bedrag dus ten goede komt aan de kerk.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters. Een gesprek wordt uiteraard in vertrouwen gevoerd.

Bedankt voor je vrijgevigheid!

 

Direct naar