Meer resultaten weergeven…

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Veilige kerk

HomeVeilige kerk

Voel je thuis

Wij willen een veilige en betrouwbare gemeente zijn waar jongeren en ouderen zich thuis voelen. In onze gemeente vinden wij alle vormen van macht zoals pesten, misbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen van opmerkingen, of het mogelijk daartoe aanzetten, ontoelaatbaar. 

De kerk is voor iedereen!

Omgangsregels

Wij vragen al onze leden om de volgende omgangsregels na te leven:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
  Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.
  Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen opmerkingen over iemands persoonlijk leven van uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar om te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 • Wanneer ik gebruik maak van sociale media gelden deze regels ook.
  Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

Wij schreven hierover het Beleidsplan Veilige Gemeente

Voel je je onveilig of wil je met iemand praten, dan kan je terecht bij één van onze twee vertrouwenspersonen

Veilig jeugdwerk

Veilig jeugdwerk vinden we binnen onze gemeente vanzelfsprekend. Dit past binnen de ‘Veilige Gemeente’ die we willen zijn. Natuurlijk is een veilige thuisbasis belangrijk voor onze jeugd en binnen onze activiteiten. We borgen het Veilig Jeugdwerk als volgt:

 • We spreken wederzijdse verwachtingen in een kennismakingsgesprek uit naar nieuwe jeugdwerkers.
 • Elke vrijwilliger commiteert zich aan de gedragsregels die we binnen het jeugdwerk hebben vastgesteld.
 • ‘Veilig jeugdwerk’ is een jaarlijks terugkerend onderwerp op leidingvergaderingen en binnen de supportgroep, natuurlijk met als doel om het onderwerp levend te houden.
 • Iedere vrijwilliger wordt gevraagd een VOG (Verklaring omtrent goed gedrag) aan te leveren.

Vertrouwenspersonen - met iemand praten?

Heb je te maken (gehad) met ongewenst grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk, of heb je vermoedens daarvan, dan kan je terecht bij één van onze vertrouwenspersonen. Zij zijn er voor de eerste opvang en begeleiding, maar kennen ook de route om met je melding om te gaan. Natuurlijk heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht. Onze vertrouwenspersonen hebben een training gevolgd.

Onze vertrouwenspersonen zijn Wuf Bouw en Marjon Bosch. Je kan hen een mail sturen. Geef in je mail aan met welke vertrouwenspersoon je contact wil hebben, dan nemen ze zo snel mogelijk contact met je op.

Praat je liever met iemand buiten onze kerk? Dat kan bij SMPR (samenwerkingsverband van kerken tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties). Zij hebben vertrouwenspersonen met wie je veilig en anoniem over je problemen spreken. Je kan hen bellen op met het meldpunt SMPR: 030-3038590.

Als jongere met iemand praten?
Het kan zijn dat je iets mee maakt wat niet fijn is. Bij de kerk, op school, thuis of ergens anders. Het helpt als je hierover praat met iemand. Dat kan met iemand van de kerk. Er zijn twee vertrouwenspersonen in onze kerk bij wie je terecht kan, zie hierboven. Of neem contact met op Chris. Bij Chris kan je hulp krijgen, ze luisteren naar je of geven je advies. Je hoeft je naam niet te zeggen als je dat niet wil. Je kan chatten met één van hun coaches. De chat is elke dag geopend van 15-17 uur (gesprek starten tot 16.45 uur) en van 19-22 uur (gesprek starten tot 21.45 uur). Je kan twee keer per dag een gesprek met hen voeren.

Direct naar