Meer resultaten weergeven…

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wij helpen in de wereld

HomeWij helpen in de wereld

Helpen waar we kunnen

Waar nodig willen wij helpen met het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen. Dit doen wij in woord en daad en financieel via verschillende organisaties. Alleen met jouw steun en gebed kunnen wij dit doen.

Met donaties kunnen we zorgen dat dit goede werk kan doorgaan. We collecteren hiervoor en houden andere acties. Giften kan  je overmaken op bankrekeningnummer:  NL89RABO 03737 42460 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Voorthuizen o.v.v. ZWO.

Bied een helpende hand

Roemenië

In Roemenië ondersteunen wij al jaren onze zustergemeente in Livezeni. Zo is met onze ondersteuning de bouw van een nieuw gemeentelijk centrum tot stand gekomen en heeft de kerk een opknapbeurt gehad. Verder wordt jaarlijks de Vakantiebijbelweek financieel en organisatorisch ondersteund. Deze gemeente voelt zich erg gesteund door onze gemeente. Niet alleen de financiële steun is belangrijk, maar ook het meeleven doet ze goed.

Hongarije

In Hongarije bestaat al 40 jaar een vriendschapsband met de classis Mór (dit is een kerkprovincie) en dan in het bijzonder met de gemeenten van Polgardi en Soponya. Jaarlijks vinden er een of twee kledingtransporten plaats en er wordt hulp geboden bij speciale projecten, zoals de renovatie van het orgel in de kerk van Polgardi. Ook wordt het jaarlijkse Kinderkamp financieel ondersteund. Deze gemeenten voelen zich erg gesteund door onze gemeente. Niet alleen de financiële steun is belangrijk, maar ook het meeleven doet ze goed.

Mercy Ships

In 1992 zijn Arjen en Alize van der Wolf met hun kinderen vanuit onze kerk uitgezonden naar een ziekenhuisschip van Mercy Ships. Samen met medewerkers uit zo’n 40 verschillende landen brengen zij praktische en geestelijke hulpverlening naar de allerarmste bevolking in ontwikkelingslanden.

Onze kerk hoort bij de kring van supporters. Je kunt ze financieel steunen door te geven op rekening NL83RABO 03737 42568 t.n.v. Gereformeerde Kerk Voorthuizen, t.a.v. Familie Van der Wolf. Ook kan je als vrijwilliger mee op een van de schepen.

Kledinginzameling

We zamelen kleding in voor mensen in Hongarije en Roemenië. De kleding wordt gesorteerd en twee keer per jaar gaat een transport naar deze landen. Tweedehands kleding uit Nederland is natuurlijk goedkoper en vaak van betere kwaliteit dan de lokale kleding. De kerken daar kunnen veel mensen hiermee helpen. Je kunt elke dag van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur kleding brengen bij de kledingopslag van Bethabara aan de Van den Berghlaan. Deze is achter de kerk.

Jaarlijkse doelen

Hieronder staan een paar van onze andere jaarlijkse doelen die wij steunen.

  • Dunaalmás Een tehuis voor mensen met een lichamelijke en/of lichamelijke beperking in Hongarije. Verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners is noodzakelijk.
  • Castrolanda: de protestantse kerk van deze Nederlandse vestiging in Brazilië wil graag een bindende factor binnen haar gemeenschap blijven vormen.
  • URDT Girlsschool: Meisjes uit achterstandsgezinnen in Oeganda krijgen door de Elimu Foundation de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en te studeren. Hierbij ligt de focus zowel op de student als de ouders.
  • Stichting Vrienden van Dahn organisatie in India met als doel structuur in diverse sectoren te realiseren en corruptie gericht te bestrijden.
  • Trans World Radio: TWR wil mensen in alle landen bereiken met de Evangelie van Jezus Christus. TWR gebruik van 16 grote en duizenden radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen.

Direct naar