Meer resultaten weergeven…

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uitvaart

HomeUitvaart

Afscheidsdienst

Wanneer de afscheidsdienst wordt gehouden onder verantwoording van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk, wordt de dienst in de regel geleid door de predikant of kerkelijk werker die ook pastorale zorg verleent (uitgezonderd vakanties, ziekte etc.). Of: door een andere voorganger die de familie kiest en betaalt en waarmee de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk instemt. Bij een uitvaart is naast de predikant een wijkouderling of pastoraal werker aanwezig.

Wanneer de familie daarvoor kiest, kan in plaats van een kerkelijke uitvaart ook gekozen worden voor een uitvaart die de familie zelf vormgeeft, waarbij de predikant of ouderling één van de sprekers tijdens de plechtigheid is. Wanneer de afscheidsplechtigheid wordt gehouden onder verantwoording van de familie, kan uiteraard iedere persoon voorgaan.

Bij een overlijden neemt de familie of uitvaartleider contact op met de predikant en/of kerkelijk werker van de wijk waarin men woonde. De dienst kan gehouden worden in het kerkgebouw of op een andere geschikte locatie. De uitvaartleider stemt dit met de kosters af. De dienst kan vanuit ons kerkgebouw of online worden uitgezonden, maar de familie kan er ook voor kiezen dit niet te doen.

Aan een uitvaart zijn voor leden van onze kerk geen kosten verbonden. Er wordt niet gecollecteerd in een dergelijke dienst.

De uitvaartleider en de predikant overleggen meestal over de datum en tijd van de uitvaart.

Een waardig afscheid

Direct naar